Basınç Yaralanmalarının Önlenmesi Kursu

BASINÇ YARALANMALARININ ÖNLENMESİ KURSU

 

TÜRK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ DERNEĞİ ve ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ

 

 

KURS BAŞKANLARI: Dr. Öğr. Üyesi Banu Katran ve Hem. Arzu Özkahraman Çakmak

09.30 - 09.45 Açılış   

Dr. Öğr. Üyesi Banu Katran / Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Hem. Arzu Özkahraman Çakmak / Anadolu Sağlık Merkezi Genel Yoğun Bakım Servis Sorumlu Hemşiresi

09.45 - 10.45 Basınç Yaralanması Temel Kavramları Kritik hastalık – Basınç Yaralanması İlişkisi

Dr. Hem. Ebru Kıraner / Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı

10.45 -11.00 Kahve Arası

11.00 - 12.00 Basınç Yaralanmalarında Risk Değerlendirme

Dr. Hem. Ebru Kıraner

12.00 – 12.30 Basınç Yaralanmalarında Evrelendirme

Dr. Hem. Ebru Kıraner

12.30 – 13.30 Öğle Yemeği

13.30 - 14.00 Bireye Özgü Pozisyonlama, Erken Mobilizasyon, Destek Yüzeyler

Dr. Hem. Ebru Kıraner

14.00 - 14.30 Nutrisyon Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Banu Katran

14.30 – 15.00 Kahve Arası

15.00 – 15.30 İnkontinans Alakalı Dermatit (İAD)

Dr. Hem. Ebru Kıraner

15.30 - 16.00 Tıbbi Araç Gereç Kaynaklı Basınç Yaralanmaları

Dr. Hem. Ebru Kıraner

16.00 Kapanış

Dr. Öğr. Üyesi Banu Katran ve Hem. Arzu Özkahraman Çakmak

Bilgi ve kayıt için

www.anadoluakademi.org  / 44 44 276

 

Tarih: 15 Ocak 2024 

Yer: Anadolu Sağlık Merkezi, Efes Konferans Salonu / Microsoft Teams

Kurs Düzenleme Kurulu:

Dr. Hem. Ebru Kıraner

Dr. Öğr. Üyesi Banu Katran

Uzm. Hem. Nazife Utlu Tan

Uzm. Hem. Müge Filiz Karakuş

Uzm. Hem. Sevgi Aktaş

Uzm. Hem. Fatma Çıtrak

Uzm. Hem. Gülşah Yılmaz

Hem. Arzu Özkahraman Çakmak