İleri Düzey Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hemşireliği Kursu


İLERİ DÜZEY HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU   

                                                                                                                                                                                                                    

09.00-09.15 AÇILIŞ   

Uzm. Hem. Banu Sarıtaş / Anadolu Sağlık Merkezi Dahili Bilimler Yöneticisi

Uzm. Hem. Kader Çalışkan / EBMT Türkiye Hemşire Grubu Başkanı/ Anadolu Sağlık Merkezi

 

09:15-09:30      Hematolog Gözüyle HKHN’ de Hemşirenin Rolü

Prof. Dr. Zafer Gülbaş / Anadolu Sağlık Merkezi

 

09:30-10:30      HKHN’de GVHH

09:30-10:00      Akut GVHH ve Yönetimi

Hem. Ayşe Kobak / İstanbul ÜTF Hastanesi

10:00-10:30      Kronik GVHH ve Yönetimi

Hem. Nevin Çetin / Hacettepe Ünv. İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi

 

10:30-10:50      Kahve Molası

 

10:50-12:30      HKHN Sonrası Komplikasyonlar ve Yaklaşımlar

10:50-11:10      VOD

Hem. Fatma Tekin / Hacettepe Ünv. Erişkin Hastanesi

11:10-11:30      Oral Mukozit

Hem. Evin Timur / SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

11:30-11:50      Engrafman Sendromu

Hem. Sevgül Çil Kazan / Akdeniz ÜTF Hastanesi

11:50-12:10      Sepsis

Uzm. Hem. Kader Çalışkan / Anadolu Sağlık Merkezi

12:10-12:30      Engrafman Yetmezliği ve Kötü Graft Fonksiyonu

Hem. Şerife Koçubaba / Memorial Bahçelievler Hastanesi

12:30-13:45      Yemek Molası

 

13:45-14:45      HKHN’de Beslenme İlkeleri

13:45-14:15      Transplant Hastasında Beslenme

Uzm. Hem. Esra Bayrak / Anadolu Sağlık Merkezi

14:15-14:45      Transplant Hastasında Nutrisyonel Destek

Uzm. Dyt. Yasemin Öztürk / Memorial Bahçelievler Hastanesi

14:45-15:00      Kahve Molası

 

15:00-16:00      HKHN’de Psikososyal Yaklaşımlar

15:00-15:30      HKHN’de Hastaların, Hasta Yakınlarının Sorunları ve Yönetimi

Hem. Rahime Ören / Akdeniz ÜTF Hastanesi

15:30-16:00      HKHN’de Hemşirelerin Sorunları ve Yönetimi

Hem. Nebahat Öztürk / Ankara ÜTF Cebeci Hastanesi

 

16.00-16:15 Değerlendirme ve Kapanış