Pediatride Hematopoetik Kök Hücre Nakli Temel Düzey Hemşirelik Kursu

Anadolu Sağlık Merkezi&EBMT Türkiye Hemşire Grubu

Pediatride Hematopoetik Kök Hücre Nakli

Temel Düzey Hemşirelik Kursu

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKİL SÜRECİNE GİRİŞ

09.00-09.15

Açılış

09.15-09.45

Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakil Süreci

Hem. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Nakil Merkezi

09.45-10.15

Pediatrik Nakillerde Kök Hücre Kaynakları ve Toplama

Hem. Şerife ÖZARSLAN Erciyes Üniversitesi Pediatrik Nakil Merkezi

10.15-10.40

Kök Hücre İnfüzyonu

Hem. Nihal ÖZKAN İstanbul Bağcılar Medipol Mega Üniversitesi Pediatrik Nakil Merkezi

10.40-11.00 Kahve Molası

TEDAVİ SÜRECİ

11.00-11.30

Kemoteropötik Ajanların Kullanımında Temel İlkeler

Hem. Seçil AŞKIN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Nakil Merkezi

11.30-12.00

İmmünsupresiflerin Kullanımı: Siklosporin-Takrolimus-MMF

Hem. Selda BAŞ Ankara Üniversitesi Pediatrik Nakil Merkezi

12.00-13.30 Öğle Yemeği

HEMŞİRELİK TAKİP VE BAKIM SÜRECİ

13.30-14.00

Hemşire Gözüyle Hastanın Günlük Değerlendirilmesi

Hem. Elif TÜRKMEN Altınbaş Medikal Park Üniversite Hastanesi

14.00-14.30

Pediatrik HKHN’nde Hasta Bakım İlkeleri

 (Ağız bakımı, cilt bakımı, kateter bakımı, perine bakımı)

Uzm. Hem. Cansu ÖZTÜRK Ege Üniversitesi Pediatrik Nakil Merkezi

14.30-14.45 Kahve Molası

KOMPLİKASYONLARIN YÖNETİMİ: ‘’Pediatrik Hastada Farklı Yönleri ile’’

14.45-15.15

GVHD Dışı Erken Dönem Komplikasyonların Takibi

Uzm. Hem. Emel DÜDENER Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Nakil Merkezi

15.15-15.45

Akut GVHD Gelişen Hasta Bakımı

Hem. Birsel KÜÇÜKERSAN Ankara Üniversitesi Pediatrik Nakil Merkezi

15.45-16.00

Kahve Molası

DESTEK BAKIM

16.00-16.30

Pediatrik Hasta ve Donörlerde Psikososyal Sorunlara Yaklaşım

Dr. Öğr. Üyesi M. Ayça AY KAATSIZ

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

16.30-17.00

Taburculuk ve Evde Bakım

Hem. Leyla GÜNERİ Ankara Şehir Hastanesi Pediatrik Nakil Merkezi

17.00 Değerlendirme ve Kapanış