Jinekolojik Onkolojide ERAS Protokolü Sempozyumu


Tarih: 4 Mayıs 2021, Salı

Yer: Microsoft Temas

Bilgi ve Kayıt: 44 44 276 / www.anadoluakademi.org

 

Program

10.00 – 10.20 Açılış Konuşması

                       Uzm. Hem. Nazife Utlu Tan / Bakım Geliştirme ve Eğitim Yöneticisi

                       Prof. Dr. Murat Dede / KadınHastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı

Moderatör: Prof. Dr. Ayşe Kılıç Uçar / Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu / Öğretim Üyesi

                       Prof. Dr. Murat Dede / Anadolu Sağlık Merkezi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı

10.20 – 10.40 Jinekolojik onkolojide ERAS / Prof. Dr. Aygül Akyüz / Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu / Öğretim Üyesi

10.40 – 11.00 ERAS Protokolünde ekip yaklaşımının önemi / Prof. Dr. Nurdan Demirci / Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü / Öğretim Üyesi

11.00 – 11.20 Hemşirelerin ERAS Protokollerine Araştırma ve Uygulama Katkıları / Prof.Dr. Gülten Güvenç / Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi / Öğretim Üyesi

11.20 – 11.40 ERAS uygulanan bir kinikten uygulama deneyimleri / Dr. Dilek Aktaş / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Araştırma Görevlisi

11.40 – 12.00 Tartışma