Anadolu Medical Center Oncological Sciences Symposium

Anadolu Sağlık Merkezi Onkolojik Bilimler Sempozyumu

21 Eylül 2019, Cumartesi - Efes Konferans Salonu

Glial tümörlerde güncel yaklaşımlar – Multidisipliner Nöroonkoloji

"TTB-STE kurulu tarafından 7,5 kredi puanıyla kredilendirilmiştir.”


Program

08.50 – 09.00 Açılış

09.00 – 09.20 Moleküler patolojik gelişmeler ışığında glial tümörlere bakış

Prof. Dr. Önder Öngürü / Anadolu Sağlık Merkezi

09.20 – 09.40 Moleküler gelişmelerin klinik hasta tedavisine yansımaları

Prof. Dr. Bülent Karagöz / Anadolu Sağlık Merkezi

09.40 – 10.00 Pre-operatif görüntüleme

Dr. Kutlay Karaman / Anadolu Sağlık Merkezi

10.00 – 10.20 Moleküler görüntüleme teknikleri  

Prof. Dr. Özlem Atay / Gazi Üniversitesi Hastanesi

10.20 – 10.40 Kranial tümörlerde stereotaktik biyopsinin yeri ve önemi

Doç. Dr. Selçuk Göçmen / Anadolu Sağlık Merkezi

10.40 – 11.00 Vaka tartışması / Nöroonkolojik yaklaşım

11.00 – 11.20 Kahve Arası

11.20 – 11.40 Alkilleyici ajan tedavisi sonrası

Doç. Dr. Meltem Ekenel / İstanbul Üniversitesi Hastanesi

11.40 – 11.55 Hibrid cerrahi yaklaşımı ne getiriyor?

Prof. Dr. Serdar Kahraman / Anadolu Sağlık Merkezi

11.55 -  12.05 Hibrid yaklaşımda nöromonitörizasyonun yeri

Dr. Meltem Hale Gökmen / Anadolu Sağlık Merkezi

12.05 – 12.15 Tartışma

12.15 – 13.30 Öğle yemeği

13.30 – 13.50 Düşük dereceli glial tümörlerde cerrahi tedavideki yenilikler

Prof. Dr. Steven De Vleeschouwer / Leuven Üniversitesi

13.50 – 14.10. Düşük dereceli glial tümörlerde adjuvan tedavideki yenilikler

Prof. Dr. Hale Başak Çağlar / Anadolu Sağlık Merkezi

14.10 – 14.30. Rekürren glial tümörlerde ikincil ışınlama yapılmalı mı?  

Prof. Dr. Kaan Oysul / Medicana İnternational Ankara

14.30 – 14.50 Tedavi yanıtının radyolojik değerlendirilmesi

Prof. Dr. Ayşenur Cila / Medipol Üniversitesi Hastanesi

14.50 – 15.10 Kahve Arası

15.10 – 15.25 Vaka tartışması / Nöroonkolojik yaklaşım

15.25 - 15.40 Vaka tartışması / Nöroonkolojik yaklaşım

15.40 – 16.00 Tümör ilişkili epilepsiye yaklaşım

Dr. Meltem Hale Gökmen / Anadolu Sağlık Merkezi

16.00 – 16.20 Beyin tümörü tedavisinde yaşam kalitesi odaklı yaklaşım

Prof. Dr. Şeref Kömürcü / Anadolu Sağlık Merkezi

16.20 – 16.40 Tartışma ve kapanış