Yaşamın Her Anında Hemşireler Öncü Bir Ses


YAŞAMIN HER ANINDA HEMŞİRELER ÖNCÜ BİR SES

 

HEMŞİRELİKTE GÜÇLENDİRME VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

 

09.00-09.15  Açılış Konuşmalar

Elif Akbal / Anadolu Sağlık Merkezi Hasta Bakım ve Hemşirelik  Hizmetleri Direktörü

Türkan Özilhan Tacir / Anadolu Sağlık Merkezi Genel Direktörü

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Okanlı

09.15-10.00    Gücümüzün Farkındamıyız                                                        

                       Prof. Dr. Ayşe Okanlı / Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı        

10.00-10.15    Bilinçli gebelik ve güvenli  annelik için gebe okulu

                       Uzm. Hem. Çiğdem Patan / Kadın Doğum ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi                    

10.15-10.30   Anadolu Sağlık Merkezi’nde Klinik Liyezon Psikiyatri  Hemşireliği

                        Uzm. Hem. Havvagül Ergül / Klinik Liyezon Psikiyatri Hemşiresi

10.30-11.00  Onkolojide Kanıta Dayalı Uygulamalar

                        Esra Bayrak / Kemik İliği Transplantasyon Servis Sorumlu Hemşiresi

11.00-11.15  Kahve arası

11.15-12.30  İstanbul Söyleşileri “ Ressam ve Arkeolog Osman Hamdi Bey”

                        Egemen Demircioğlu  

          12.30   Kapanış