Over Kanseri Sempozyumu


Over Kanseri  Sempozyumu 


Program

 

09.00-09.10 Açılış / Prof. Dr. Necdet Üskent / Anadolu Sağlık Merkezi

09.10-09.40 Over kanserinin moleküler sınıflaması ve tedaviye yansıyan yenilikler / Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu / Anadolu Sağlık Merkezi

09.40-10.00 Over kanserinde cerrahi ve kemoterapinin optimal kombinasyonu nasıl olmalıdır? / Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen / Girne Üniversitesi Hastanesi

10.00-10.20 Over kanseri yönetiminde kritik radyolojik değerlendirmeler / Dr. Oktay Karadeniz / Anadolu Sağlık Merkezi

10.20-10.40 Over kanserinde organ koruyucu sitoredüktif cerrahi / Prof. Dr. Faruk Köse / Acıbadem Hastanesi

10.40-10.50 Tartışma

10.50-11.05 Kahve molası

11.05-11.25 Primer ve Rekürren over kanserinde cerrahi / Prof. Dr. Macit Arvas / Amerikan Hastanesi

11.25-11.45 Yetersiz cerrahi yapılmış over kanserinde yaklaşım / Prof. Dr. Ali Ayhan / Başkent Üniversitesi Hastanesi

11.45-12.05 Primer peritoneal seröz karsinamatoziste güncel yaklaşım / Prof. Dr. Samet Topuz / İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

12.05-12.15 Tartışma

12.15-13.30 Öğle Yemeği

13.30-13.50 Rekürren Over Kanserinde Sistemik Tedaviler / Prof. Dr. Nilüfer Güler / Hacettepe Üniversitesi Hastanesi

13.50-14.10 İleri evre Over kanserinde İmmünoterapi / Prof. Dr. Necdet Üskent / Anadolu Sağlık Merkezi

14.10-14.30 Epitelyal over kanseri prognozunda lenf node status ve lenf node ratio’nun değeri / Yrd. Doç. Dr. Emine Karabük / Acıbadem Hastanesi

14.30-14.45 Tartışma

14.45-15.10 Yükselen Ca -125’e yaklaşım ne olmalı? Genel Bakış / Prof. Dr. Nil Molinas Mandel / Koç Üniversitesi Hastanesi

15.10-15.30 Over Kanseri tedavisinde yeni stratejiler ve PARP İnhibitörleri / Prof. Dr. Yeşim Eralp 

15.30-15.50 Periton Metastazlarının Tedavisinde intraperitoneal kemoterapi uygulamaları (HIPEC ve PIPAC) / Prof. Dr. Koray Topgül / Anadolu Sağlık Merkezi

15.50-16.00 Over Kanserinde Radyoterapi / Prof. Dr. Hale Başak Çağlar / Anadolu Sağlık Merkezi

16.00-16.30 Tartışma ve Kapanış