Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hemşireliği Kursu

10 Kasım 2018

Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hemşireliği Kursu

 

 

Anadolu Sağlık Merkezi ve

EBMT Türkiye Kök Hücre Nakli Hemşireliği  Çalışma Grubu

 İşbirliği İle

 

TEMEL DÜZEY HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU

10 KASIM 2018

KURS DÜZENLEME KURULU

Başkan

Seçkin Erdal

 

Başkan Yardımcısı

Şerife Koçubaba

 

Üyeler

Fatma Bilgin

Fatma Tekin

Nevin Çetin

Gülbeyaz Can

Sultan Kav

 

 

Anadolu Sağlık Merkezi

Esra Bayrak

Nazife Utlu

Aytül Yüntem

 

Kurs Kayıt Bilgi :

Şerife Koçubaba                                        Aytül Yüntem

serife-kb@hotmail.com                        aytul.yuntem@anadolusaglik.org   / 02626785521                     

                                  

Katılımcılar :

 

 

 

PROGRAM

10.KASIM.2018

SAAT

KONU

EĞİTMENLER

08.45-09.00

Açılış Konuşması

Seçkin ERDAL

Zafer GÜLBAŞ

09.00-09.20

Kök Hücre ve Hematopoez

Zafer GÜLBAŞ

09.20-09.40

Hematolojik Malinite; Lösemi

Zafer GÜLBAŞ

09.40-10.00

Hematolojik Malinite; Lenfoma

Elif BİRTAŞ ATEŞOĞLU

10.00-10.20

Hematolojik Malinite; Miyelom

Elif BİRTAŞ ATEŞOĞLU

10.20-10.30

ARA

10.30-10.50

HKHN hemşiresinin görev yetki ve sorumlulukları

Şerife KOÇUBABA

10.50-11.10

Kök hücre nakline hasta ve donör hazırlığı

Kader ÇALIŞKAN

11.10-11.30

Mobilizasyon ve kök hücre aferezi

Neslihan TİRYAKİ

11.30-11.50

Kök hücre infüzyonu

Günay DİKBIYIK

11.50-12.10

SVC bakım ve yönetimi

Arzu ATAŞ

12.10-13.30

ÖĞLE YEMEĞİ

13.30-14.00

Kök Hücre naklinde semptom yönetimi-I

Bulantı-Kusma-Diyare

Esra BAYRAK

14.00-14.20

Kök Hücre naklinde semptom yönetimi-II

Mukozit yönetimi

Merve HARMAN

14.20-14.45

Kök hücre nakli sonrası erken dönem komplikasyonlar- I (aGvHH)

Esra BAYRAK

14.45-15.15

Kök hücre nakli sonrası erken dönem komplikasyonlar- II (HSOS,Engrafman Sendromu ve Kötü Graft Fonksiyonu)

 Şerife KOÇUBABA

15.15-15.30

ARA

15.30-16.00

Kan ve kan komponenti kullanımı

Seçkin ERDAL

16.00-16.30

Febril nötropenik hastanın hemşirelik yönetimi

Fatma BİLGİN

16.30-16.50

Hasta taburculuk eğitimi

Merve HARMAN

16.50-17.00

Değerlendirme ve Kapanış